​Kontakt os

​Telefon: 98 21 17 95

Kontortid

​Mandag:

Fra kl. 10.00 - 12.00

Onsdag:

Fra kl. 14.00 - 17.00​

Klik her for PDF

​Ved udskiftning af stophaner

​monteres der målerbrønde ca. 1 meter inde på grunden hvis det er muligt.

Målerbrøndens placering aftales med grundejeren, og skal monteres så overfladevand m.m.

ikke kan trænge ind i brønden ca. 5 til 7 cm. over færdig terræn. 

Målerbrønden må ikke placeres så der kan forekomme kørsel på låget. 

Ændrer ejeren af grunden senere terræn højde skal brønden reguleres til den ønskede højde

på grundejerens egen regning.

Hvis en grundejer vil renovere indkørslen betaler vandværket brønd og arbejdsløn.

Grundejeren betaler gravearbejdet.  

Efterfølgende vedligeholder grundejeren målerbrønden, undtaget første afspæring på vand-

stikket.

Hvis stikledningen skal udskiftes ud til hovedledningen betaler Fjerritslev Vand alle omkostninger

fra hovedledningen og ind til stophane eller målerbrønde 1 meter inde på grunden.

Vedrørende stikledning og vandinstallation:

Hvis stikledning eller vandinstallation bliver tilstoppet eller defekt efter arbejde på hovedledning

eller stikledninger, betales alle udgifter af grundejeren, da der er filter i vandmåleren.

Råd til grundejeren:

Kontroller om du har en udvidet rørskadeforsikring, der også dækker stikledninger ved utætheder.

OBS !!!

Intet arbejde må igangsættes inden aftale med Fjerritslev Vand.

 

Husk at du kan logge på E-forsyning hvor du kan følge dit forbrug, finde budgetter, opgørelser med mere. Du skal logge på med dit forbruger nummer og pinkode. (Dette finder du på tidligere opgørelser, ellers kan du sende en mail med adressen og så sender vi forbrugernummer og pinkode til dig) ​

E|Forsyning (eforsyning.dk)

Praktisk

Bank: Sparekassen Thy

​Reg. nr: 9090

Konto nr: 7187653

Fjerritslev Vand AMBA

Vandværksvej 35

9690 Fjerritslev

CVR: 32518478

Telefon: 98 21 17 95

E-mail: fjvand@mail.dk