​Kontakt os

​Telefon: 98 21 17 95

Kontortid

​Mandag:

Fra kl. 10.00 - 12.00

Onsdag:

Fra kl. 14.00 - 17.00​

​TAKSTBLAD

​Vandværksvej 35, 9690 Fjerritslev, telefon: 98211795 mail: fjvand@mail.dk

Kontortid:

Mandag fra kl. 10.00 - 12.00

Onsdag fra kl. 14.00 - 17.00

Formand: Poul Kjær, Rugmarken 6 B, 9690 Fjerritslev, telefon: 60453382

 

Á conto priser for 2018

1. Faste afgifter:

Adm. bidrag

pr. måler

375,00 kr.

Målerleje:

pr. måler

250,00 kr.

Tilslutningsafgift: (Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

25.000,00 kr.

Ved ændring eller etablering af flere lejligheder på eksisterende stikledning

3.750,00 kr.

Tilslutningsafgift: Industri og landbrug efter aftale, min.

Efter aftale

Tilslutningsafgift: Tilslutning udenfor eksisterende område

Efter aftale

2. Variable afgifter:

Forbrug:

pr. m3

3,75 kr.

Grøn afgift til staten:

pr. m3

7,96 kr.

​3. Gebyrer:

Lukningsgebyr ved restance; momsfrit

1.000,00 kr.

Genåbningsgebyr efter restancelukning; incl. moms

1.250,00 kr.

Flyttegebyr pr. gang; incl. Moms

250,00 kr.

Rykkergebyr 1. rykker; momsfrit

pr. måler

100,00 kr.

Rykkergebyr 1. rykker; momsfrit

pr. måler

100,00 kr.

Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsningskort, momsfrit

300,00 kr.

Aconto-betaling fordeles på 2 rater, der betales i februar og september.

Vedtaget den 1. december 2017

Takstblad

 

Al rengøring og vedligehold af målerbrønde påhviler ejerne.​

 

Fjerritslev vand har fået en facebook side. Denne side vil vi  benytte til bla. at orientere om lukninger mm. ​

Praktisk

Bank: Jutlander Bank

​Reg. nr: 7461

Konto nr: 4000000669

Fjerritslev Vand AMBA

Vandværksvej 35

9690 Fjerritslev

CVR: 32518478

Telefon: 98 21 17 95

E-mail: fjvand@mail.dk

Fjerritslev Vandværk I/S

Vandværksvej 35

9690 Fjerritslev
Tlf.: 98 21 17 95
CVR: 20208228
fjvand@mail.dk