​Kontakt os

​Telefon: 98 21 17 95

Kontortid

​Mandag:

Fra kl. 10.00 - 12.00

Onsdag:

Fra kl. 14.00 - 17.00​

​TAKSTBLAD

​Vandværksvej 35, 9690 Fjerritslev, telefon: 98211795 mail: fjvand@mail.dk

Kontortid:

Mandag fra kl. 10.00 - 12.00

Onsdag fra kl. 14.00 - 17.00

​ 

Á conto priser for 2023 (Incl. moms)

1. Faste afgifter:

Adm. bidrag

pr. måler

481,25 kr.

Målerleje:

pr. måler

437,50 kr.

Tilslutningsafgift: (Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

25.000,00 kr.

Ved ændring eller etablering af flere lejligheder på eksisterende stikledning

4.500,00 kr.

Ungdomsboliger under 40 m2​

Tilslutningsafgift: Industri og landbrug efter aftale, min.

12.500,00 kr.

Efter aftale

Tilslutningsafgift: Tilslutning udenfor eksisterende område

Efter aftale

2. Variable afgifter:

Forbrug:

pr. m3

4,50 kr.

Afgift af ledningsført vand til staten incl. bidrag til drikkevandsbeskyttelse:

pr. m3

7,96 kr.

​3. Gebyrer:

Lukningsgebyr ved restance; momsfrit

1.000,00 kr.

Genåbningsgebyr efter restancelukning; incl. moms

1.250,00 kr.

Flyttegebyr pr. gang; incl. Moms

250,00 kr.

Rykkergebyr 1. rykker; momsfrit

pr. måler

100,00 kr.

Rykkergebyr 1. rykker; momsfrit

pr. måler

100,00 kr.

Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsningskort, momsfrit

300,00 kr.

Aconto-betaling fordeles på 2 rater, der betales i februar og september.

Vedtaget den 2. december 2022

Takstblad

 

Al rengøring og vedligehold af målerbrønde påhviler ejerne.​

 

Husk at du kan logge på E-forsyning hvor du kan følge dit forbrug, finde budgetter, opgørelser med mere. Du skal logge på med dit forbruger nummer og pinkode. (Dette finder du på tidligere opgørelser, ellers kan du sende en mail med adressen og så sender vi forbrugernummer og pinkode til dig) ​

E|Forsyning (eforsyning.dk)

Praktisk

Bank: Sparekassen Danmark

​Reg. nr: 9070

Konto nr: 4000000669

Fjerritslev Vand AMBA

Vandværksvej 35

9690 Fjerritslev

CVR: 32518478

Telefon: 98 21 17 95

E-mail: fjvand@mail.dk